Доступ до публічної інформації

 

Згідно зі ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

 

Відповідно до ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі, але він має містити:

 

1) ім'я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дата.

 

 

Для оформленя інформаційного запиту

усно: телефон (044) 468-28-28, факс (044) 468-28-28;

письмово: 04073, м. Київ, а/с 139, КП "Київекспертиза" (на конверті вказувати "Інформаційний запит");

подати особисто: м. Київ, вул. Кирилівська, 113, кім. 202;

електронна пошта: kyivexp@gmail.com

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

від фізичної особи; (зразок)

від юридичної особи та об'єднань громадян; (зразок)

від представників ЗМІ. (зразок)

 

 

Нормативно-правова база:

 

 Закон України "Про інформацію"

 

 Закон України "Про доступ до публічної інформації"

 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"


Інформація про розмір оплати праці директора підприємства та першого заступника директора

 

Завантажити інформацію.