Доступ до публічної інформації

 

Згідно зі ст.1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічною інформацією є відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень.

 

Відповідно до ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Запит на отримання публічної інформації подається у довільній формі, але він має містити:

 

1) ім'я та прізвище запитувача, поштова адреса або адреса електронної пошти, а також номер телефону;

2) опис інформації, яку запитувач хотів би отримати (вид, назва, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит);

3) підпис і дата.

 

 

Для оформленя інформаційного запиту

усно: телефон (044) 468-28-28, факс (044) 468-28-28;

письмово: 04073, м. Київ, а/с 139, КП "Київекспертиза" (на конверті вказувати "Інформаційний запит");

подати особисто: м. Київ, вул. Кирилівська, 113, кім. 202;

електронна пошта: office@kievexpert.com

 

Форми для подання інформаційного запиту у письмовому виді:

від фізичної особи; (зразок)

від юридичної особи та об'єднань громадян; (зразок)

від представників ЗМІ. (зразок)

 

 

Нормативно-правова база:

 

 Закон України "Про інформацію"

 

 Закон України "Про доступ до публічної інформації"

 

 УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 547/2011 "Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації"

 

 

 

Зразки та бланки документів,

що необхідні для проходження експертизи кошторисної документації

по об’єктах капітального ремонту

 

1. Пам’ятка щодо подачі документів на експертизу (звантажити).

2. Перелік документів, що надаються на експертизу (звантажити).

3. Зразок листа-замовлення (звантажити).

4. Зразок листа делегування (звантажити).

5. Анкета замовника на проведення експертизи (звантажити).

6. Перелік проектної документації, що надається на експертизу (звантажити).

7. Доручення на уповноваженого представника замовника експертизи (звантажити).

8. Відповіді до зауважень КП "Київекспертиза" до кошторисної документації (звантажити).