Сторінка в розробці


Розділи

1.   Фізична безбар'єрність

2.   Інформаційна безбар'єрність

3.   Цифрова безбар'єрність

4.   Суспільна та громадянська безбар'єрність

5.   Освітня безбар'єрність

6.   Економічна безбар'єрність

7.   Нормативна база, документи

8.   Новини

9.   Сервіси

10. Результати моніторингу

                                                                                                             


Фізична безбар'єрність


                                                                                                             


Інформаційна безбар'єрність


Люди незалежно від їх функціональних порушень чи комунікативних можливостей мають доступ до інформації в різних форматах та з використанням технологій, зокрема шрифт Брайля, великошрифтовий друк, аудіодискрипція (тифлокоментування), переклад жестовою мовою, субтитрування, формат, придатний для зчитування програмами екранного доступу, формати простої мови, легкого читання, засоби альтернативної комунікації.

                                                                          


Цифрова безбар'єрність


                                                                          


Суспільна та громадянська безбар'єрність


                                                                                                             


Освітня безбар'єрність


                                                                                                             


Економічна безбар'єрність


Економічна безбар’єрність - це забезпечення умов та можливостей для працевлаштування та безперешкодного ведення підприємницької діяльності для абсолютно всіх суспільних груп. Тобто всі громадяни незалежно від віку, статі, сімейного стану чи стану здоров’я мають умови та можливості для працевлаштування, отримання фінансових та інших ресурсів для заняття підприємництвом чи самозайнятістю.

                                                                                                             


Нормативна база, документи


  Розпорядження Кабінету міністрів України від 14 квітня 2021 року № 366-р "Про схвалення Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року"


  Розпорядження Кабінету міністрів України від 7 квітня 2021 року № 285-р "Про затвердження Національного плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року"


  Рішення Київської міської ради від 27 лютого 2020 року № 139/8309 "Про створення умов для реалізації прав і законних інтересів осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення"


Альбом безбар'єрних рішень. З урахуванням воєнного часу. Посібник для проєктувальників та архітекторів публічного просторуНовини


                                                                                                             


Сервіси


                                                                                                             


Результати моніторингу